PHP – ini_set ve ini_get Kullanımları

PHP 4, 5, 7 versiyonlarda desteklenen ini_set ve ini_get fonskiyonları PHP’ye ayar yapmak ve yapılan ayarı görmek için kullanılır. Çok farklı kullanım alanları olmakla birlikte ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz. Aşağıda bir kaç örnek hazırladım. ini_set()...