PHP – class_exists() ve method_exists() Kullanımları

Php 4 ile gelen özelliklerden class_exists() ve method_exist() kullanımları oldukça basit. class_exists() fonksiyonu ismi belirtilen sınıfın tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol eder. True veya False değerini döndürür. method_exist() ise ismi belirtilen sınıf (class) içerisinde ismi belirtilen method...